Το όραμά μας

Ο Πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Προστασίας Παιδιών ΒΕΝΙΑΜΙΝ έχουν ως όραμα την δημιουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών και στήριξης οικογένειας(ΚΗΦ).

Η δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου, που αυτή την στιγμή λείπει από την πόλη μας, θα συμβάλει στην καταπολέμηση της κακοποίησης και παραμέλησης των παιδιών, της ενδοοικογενειακής βίας, των διακρίσεων, των ανισοτήτων και της φτώχειας, που πλήττουν παιδιά και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, ιδιαίτερα γυναίκες-αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΗΦ θα είναι:

  1. Προστασία και φροντίδα παιδιών σε κίνδυνο

Το Κέντρο θα παρέχει ημερήσια-ανοικτή κοινωνική φροντίδα με σκοπό:

  • Το σπάσιμο του φαύλου κύκλου της βίας με την ανάσχεση της ροής παιδιών από τη δυσλειτουργική οικογένεια και το κακοποιητικό περιβάλλον στο περιθώριο και την παραβατικότητα.
  • Την αποφυγή τοποθέτησης παιδιών σε κίνδυνο σε δομές μακράς φιλοξενίας, με παροχή εντατικής ψυχοκοινωνικής φροντίδας και την παραμονή τους στην οικογένεια, με συστηματικές παρεμβάσεις και παράλληλη στήριξη των μελών της.
  • Τη μείωση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς και της συνεπαγόμενης περιθωριοποίησης παιδιών δυσλειτουργικών οικογενειών, την άρση του σχολικού και κοινωνικού αποκλεισμού τους, την κοινωνικοποίηση και την ένταξή τους.
  • Την αλλαγή κατάστασης κινδύνου των ωφελούμενων και τη μετάβαση από την κατάσταση υψηλού σε αυτή μηδενικού κινδύνου, με άρση-άμβλυνση των παραγόντων που τη συνιστούν.
  • Την κοινωνική ένταξη και την εμπέδωση υγιούς συστήματος αξιών, με την ένταξη σε σταθερό περιβάλλον, την ανάπτυξη σταθερών και υγιών σχέσεων, την καλλιέργεια του δυναμικού και των δεξιοτήτων των παιδιών.
  1. Στήριξη της οικογένειας
  • Το Κέντρο θα υποστηρίζει και τα μέλη των οικογενειών των φιλοξενούμενων παιδιών με σκοπό την ενίσχυση της οικογένειας προς άρση των αιτιών που δημιουργούν την οικογενειακή δυσλειτουργία.
  • Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η λειτουργία του ΚΗΦ σαν εναλλακτικής μορφής κοινωνική φροντίδα  θα αποφέρει σημαντικά οφέλη στην κοινωνία και στο σύστημα παιδικής προστασίας της τοπικής κοινωνίας.

Η δημιουργία του ΚΗΦ αποτελεί βασικό κομμάτι του οραματισμού του ΒΕΝΙΑΜΙΝ και στην όλη αυτή προσπάθειά μας ευελπιστούμε να σας έχουμε αρωγό.