Διοργάνωση ημερίδων & εκδρομών

Το πρόγραμμα αυτό έχει να κάνει με την πραγματοποίηση ημερίδων πάνω σε θέματα  που αφορούν τις ωφελούμενες μητέρες και τα παιδιά τους καθώς επίσης και την διοργάνωση εκδρομών για την ψυχαγωγία τους