Ενημερωτικά Φυλλάδια

Μπορείτε να δείτε το πιο πρόσφατο ενημερωτικό φυλλάδιο του ΒΕΝΙΑΜΙΝ ηλεκτρονικά κάνοντας κλικ στις παρακάτω φωτογραφίες ή στον σύνδεσμο για να το κατεβάσετε σε pdf μορφή:

Παρουσίαση του Συλλόγου Προστασίας Παιδιών ΒΕΝΙΑΜΙΝ

Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο 2022 σε pdf μορφή

Φυλλάδιο 2021