Ενημερωτικά Φυλλάδια

Μπορείτε να δείτε το πιο πρόσφατο ενημερωτικό φυλλάδιο του ΒΕΝΙΑΜΙΝ ηλεκτρονικά κάνοντας κλικ στις παρακάτω φωτογραφίες ή στον σύνδεσμο για να το κατεβάσετε σε pdf μορφή:

Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο σε pdf μορφή