Ομάδα Μονογονεϊκών Οικογενειών

Η ομάδα μονογονεϊκων οικογενειών, μέσω της οποίας οι μητέρες ενημερώνονται για θέματα που τις αφορούν.