Ηθική & Ψυχολογική Υποστήριξη

Σκοπός αυτού του προγράμματος αποτελεί η ηθική και ψυχολογική υποστήριξη των ωφελούμενων, μέσω εθελοντών ψυχολόγων  προκειμένου να ενισχυθεί το αίσθημα της ασφάλειας και της σταθερότητας , έτσι ώστε τα παιδιά να είναι σε θέση να ξεπεράσουν και να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες καταστάσεις που διαβιούν.