Ο σκοπός μας

Σκοπός του ΒΕΝΙΑΜΙΝ είναι να υποστηρίζει  μέχρι την ενηλικίωσή τους παιδιά στο μονογονεϊκό οικογενειακό τους περιβάλλον. Για αυτόν τον σκοπό, τίθεται ως προτεραιότητα η διάθεση οικονομικών / υλικών και κοινωνικών πόρων για τη στήριξη των μονογονεϊκών οικογενειών στο φυσικό τους περιβάλλον, προκειμένου να αποφευχθεί η διάλυση του καθώς τα παιδιά πρέπει, εφόσον είναι δυνατόν, να μεγαλώνουν μέσα στην οικογένειά τους.

Στόχος του ΒΕΝΙΑΜΙΝ είναι  να μη βιώσουν άλλα παιδιά αυτά που οι ιδρυτές του πέρασαν στα δύσκολα  εκείνα χρόνια της ορφάνιας τους. Βέβαια οι συνθήκες αλλάζουν. Όμως, η  έλλειψη των γονιών, της γονικής φροντίδας, η δυσκολία απόκτησης των προς το ζην παραμένουν, στιγματίζοντας τις αθώες παιδικές ψυχές.
Εκεί  παρεμβαίνει ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ δίνοντας αγάπη, φροντίδα και στηρίζοντας υλικά και όχι μόνο  τα παιδιά αυτά, ανάλογα με τις δυνατότητές του.

Οι στόχοι μας

Δημιουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Η.Φ)

Το Κ.Η.Φ του ΒΕΝΙΑΜΙΝ θα λειτουργεί ως φορέας παροχής υπηρεσιών ανοικτής & κλειστής φροντίδας παιδιών σε ανάγκη ή σε κίνδυνο

Εύρεση οικονομικών αναδόχων

Αναζητούμε άτομα που θα αναλάβουν την ετήσια οικονομική υποστήριξη ενός παιδιού

Αυτονομία της τράπεζας τροφίμων

Κάλυψη αναγκών σε τρόφιμα μέσω συνεργασιών με επιχειρήσεις, ιδιώτες και υποστηρικτές του ΒΕΝΙΑΜΙΝ

Ανάπτυξη δικτύου Εθελοντών

Ενεργοποίηση και  στήριξη Δικτύου Εθελοντών προς υποβοήθηση δράσεων που θα συνδράμουν στην καλυτέρευση των συνθηκών της καθημερινότητας αυτών που έχουν πραγματική ανάγκη.

Να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερα παιδιά

σε όλη την Ελλάδα

Οργάνωση & διενέργεια ημερίδων / σεμιναρίων

για θέματα που ενδιαφέρουν τόσο τις ωφελούμενες μονογονεϊκές οικογένειες, τα παιδιά τους όσο και την κοινωνία γενικότερα