Ο σκοπός μας

Σκοπός του ΒΕΝΙΑΜΙΝ είναι να υποστηρίζει  μέχρι την ενηλικίωσή του στο οικογενειακό του περιβάλλον, κάθε παιδί που διαβιεί υπό δύσκολες συνθήκες, είτε γιατί είναι ορφανό, είτε γιατί είναι απροστάτευτο, είτε είναι παιδί  που βρίσκεται σε ανάγκη, φροντίζοντας  όχι μόνο για τις βασικές του  ανάγκες, αλλά προσφέροντας  συγχρόνως και συναισθηματική στήριξη, ασφάλεια και σταθερότητα, καθώς και κάθε ευκαιρία να πετύχει στη ζωή του.
Στόχος του ΒΕΝΙΑΜΙΝ είναι  να μη βιώσουν άλλα παιδιά αυτά που οι ιδρυτές του πέρασαν στα δύσκολα  εκείνα χρόνια της ορφάνιας τους. Βέβαια οι συνθήκες αλλάζουν. Όμως, η  έλλειψη των γονιών, της γονικής φροντίδας, η δυσκολία απόκτησης των προς το ζην παραμένουν, στιγματίζοντας τις αθώες παιδικές ψυχές.
Εκεί  παρεμβαίνει ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ δίνοντας αγάπη, φροντίδα και στηρίζοντας υλικά και όχι μόνο  τα παιδιά αυτά, ανάλογα με τις δυνατότητές του.

Οι στόχοι μας

Δημιουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Η.Φ)

Το Κ.Η.Φ του ΒΕΝΙΑΜΙΝ θα λειτουργεί ως φορέας παροχής υπηρεσιών ανοικτής & κλειστής φροντίδας παιδιών σε ανάγκη ή σε κίνδυνο

Εύρεση οικονομικών αναδόχων

Αναζητούμε άτομα που θα αναλάβουν την ετήσια οικονομική υποστήριξη ενός παιδιού

Αυτονομία της τράπεζας τροφίμων

Κάλυψη αναγκών σε τρόφιμα μέσω συνεργασιών με επιχειρήσεις, ιδιώτες και υποστηρικτές του ΒΕΝΙΑΜΙΝ

Ανάπτυξη δικτύου Εθελοντών

Ενεργοποίηση και  στήριξη Δικτύου Εθελοντών προς υποβοήθηση δράσεων που θα συνδράμουν στην καλυτέρευση των συνθηκών της καθημερινότητας αυτών που έχουν πραγματική ανάγκη.

Να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερα παιδιά

σε όλη την Ελλάδα

Οργάνωση & διενέργεια ημερίδων / σεμιναρίων

για θέματα που ενδιαφέρουν τόσο τις ωφελούμενες μητέρες, τα παιδιά τους όσο και την κοινωνία γενικότερα