Εκτελεστική ομάδα διαχείρισης

Η τριμελής εκτελεστική ομάδα διαχείρισης (Administrative Team) απαρτίζεται από έμμισθο προσωπικό το οποίο διαχειρίζεται όλα τα ζητήματα της καθημερινότητας του συλλόγου ΒΕΝΙΑΜΙΝ, υπό την εποπτεία του Προέδρου κ. Αριστείδη Πετρίδη και λογοδοτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΒΕΝΙΑΜΙΝ .
Τα ονόματα της εκτελεστικής ομάδας διαχείρισης ανά τομέα εργασίας  είναι τα ακόλουθα:

Τομείς καθηκόντων

Κοινωνική Ανθρωπολόγος

 • Υπεύθυνη ωφελούμενων μονογονεϊκών οικογενειών:
 • Καταγραφή αναγκών ωφελούμενων,
 • Ηθική -ψυχολογική υποστήριξη,
 • Επικοινωνία με τους ωφελούμενους, συντονισμός
 • Επισκέψεις κατ’ οίκον
Υπεύθυνη: Μαίρη Πετρίδου
Σύντομες πληροφορίες
Η Μαίρη Πετρίδου   σπούδασε στο τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο με κατεύθυνση την Κοινωνική Ανθρωπολογία.
Μεταξύ των εργασιακών της καθηκόντων είναι η συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελούμενων οικογενειών καθώς και η καθημερινή χαρτογράφηση των αναγκών τους.

Κοινωνικό έργο

 • Τράπεζα τροφίμων: Διανομή στις μητέρες των υποστηριζόμενων παιδιών. Οργάνωση, καταγραφή αναγκών, παραγγελίες  & αποθήκευση τροφίμων
 • Κουμπαράδες ΒΕΝΙΑΜΙΝ: Ανάπτυξη δικτύου καταστημάτων για τοποθέτηση, διαχείριση
 • Εκπροσώπηση ΒΕΝΙΑΜΙΝ: Σε εκδηλώσεις, events, δράσεις, bazaar
Υπεύθυνη: Νικολέτα Απατσίδου
Σύντομες πληροφορίες
Η Νικολέτα Απατσίδου   υπήρξε ένα από τα πρώτα υποστηριζόμενα παιδιά του ΒΕΝΙΑΜΙΝ στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του. Έχοντας βιώσει την σημαντικότητα της υποστήριξης του ΒΕΝΙΑΜΙΝ κατά τα παιδικά της χρόνια, γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τις ανάγκες των μητέρων και των παιδιών τους.
Υπήρξε στο παρελθόν εκλεγμένο αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΒΕΝΙΑΜΙΝ, πρόθυμη να βοηθήσει εκεί όπου θα της ζητηθεί  και εργάζεται στον σύλλογο από το 2018.

Τεχνική - Λογιστική -Διοικητική Υποστήριξη

 • Τεχνική Υποστήριξη H/Y & E-shop:
  Επίβλεψη, διαχείριση, επεξεργασία, επιδιόρθωση των  Η/Υ-Δικτύου του ΒΕΝΙΑΜΙΝ, της ιστοσελίδας καθώς και της λειτουργίας του E-shop
 • Διοικητική & Λογιστική Υποστήριξη: Οργάνωση, καταγραφή, αποθήκευση όλων των οικονομικών στοιχείων του Συλλόγου, σύνταξη & προετοιμασία όλων των απαραίτητων εγγράφων
 • Προστασία προσωπικών δεδομένων (D.P.O): Επιβλέπει την Εισαγωγή, αποθήκευση, επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Υπεύθυνος: Νίκος Παπαδόπουλος
Σύντομες πληροφορίες
O Νίκος Παπαδόπουλος είναι κάτοχος  προπτυχιακού τίτλου της σχολής «Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων» της Πολυτεχνικής σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μεταπτυχιακού τίτλου (M.Sc) της ίδιας σχολής με ειδικότητα στην «Ασφάλεια Η/Υ, Δικτύων και Πληροφοριών».
Επίσης έχει παρακολουθήσει ειδικό σεμινάριο για την Προστασία Προσωπικών δεδομένων με αντίστοιχο πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Εργάζεται στον Σύλλογο ΒΕΝΙΑΜΙΝ από το 2012

Ηλεκτρονικό κατάστημα (E-shop)

 • Οργάνωση, βελτίωση και ευρύτερη προβολή της λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος Veniamin.gr
 • Συντονισμός των ενεργειών  που σκοπό έχουν  να γίνει γνωστό το έργο του ΒΕΝΙΑΜΙΝ σε όλη την Ελλάδα
 • Προβολή και προώθηση του έργου, των δράσεων και των αναγκών του ΒΕΝΙΑΜΙΝ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media : Facebook, Instagram)