Οικονομικοί απολογισμοί – Εκθέσεις Δράσης

Οι οικονομικοί απολογισμοί του Συλλόγου Προστασίας Παιδιών ΒΕΝΙΑΜΙΝ  ελέγχονται απο 3-μελή εξελεγκτική επιτροπή καθώς και από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή (Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε ΑΜ ΣΟΕΛ 156, Κηφισιάς 22, Μαρούσι)  και κατατίθενται στην αρχή κάθε χρονιάς  στην Πρόνοια του Δήμου Κατερίνης αλλά και στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας. Οι απολογισμοί των 2 τελευταίων ετών (2021, 2022)  είναι οι ακόλουθοι:

Οικονομικός απολογισμός 2021

Οικονομικός απολογισμός 2022

Έκθεση δράσης 2021

Μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση δράσης του Συλλόγου ΒΕΝΙΑΜΙΝ για το έτος 2021 κάνονας κλικ στο κάτωθι εικονίδιο:

Έκθεση δράσης 2022

Μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση δράσης του Συλλόγου ΒΕΝΙΑΜΙΝ για το έτος 2022 κάνονας κλικ στο κάτωθι εικονίδιο: