Οικονομικοί απολογισμοί – Εκθέσεις Δράσης

Οι οικονομικοί απολογισμοί του Συλλόγου Προστασίας Παιδιών ΒΕΝΙΑΜΙΝ (οι οποίοι ελέγχονται απο 3-μελή εξελεγκτική επιτροπή και κατατίθενται στην αρχή κάθε χρονιάς  στην Πρόνοια του Δήμου Κατερίνης  για τα τελευταία 2 χρόνια (2020, 2021)  είναι οι ακόλουθοι:

Οικονομικός απολογισμός 2020

Οικονομικός απολογισμός 2021

Έκθεση δράσης 2019

Μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση δράσης του Συλλόγου ΒΕΝΙΑΜΙΝ για το έτος 2019 κάνονας κλικ στο κάτωθι εικονίδιο:

Έκθεση δράσης 2020

Μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση δράσης του Συλλόγου ΒΕΝΙΑΜΙΝ για το έτος 2020 κάνονας κλικ στο κάτωθι εικονίδιο:

Έκθεση δράσης 2021

Μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση δράσης του Συλλόγου ΒΕΝΙΑΜΙΝ για το έτος 2021 κάνονας κλικ στο κάτωθι εικονίδιο: