Ανακήρυξη ΒΕΝΙΑΜΙΝ ως μεγάλου δωρητή  (2016)

Δωρεά οικειακού εξοπλισμού από τον ΒΕΝΙΑΜΙΝ

Τον Σεπτέμβριο του 2016 πραγματοποιήθηκε η μεταφορά από την Κατερίνη στη Βεργίνα, μεγάλης ποσότητας ειδών οικιακού εξοπλισμού. Τα είδη αυτά ήταν δωρεά του ΒΕΝΙΑΜΙΝ που αποφάσισε να χαρίσει στον φορέα παιδικής προστασίας Πρωτοβουλία για το Παιδί, την οικοσκευή της Δομής ΑΓΚΑΛΙΑ, που λειτούργησε για χρονικό διάστημα 5 ετών στην Κατερίνη, φιλοξενώντας παιδιά σε κίνδυνο. Το φορτίο περιλάμβανε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές και άλλα χρειώδη, που σχεδόν καλύπτουν τις ανάγκες ενός νοικοκυριού, όλα σε εξαιρετική κατάσταση.
“Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί γνωστοποίησε στον ΒΕΝΙΑΜΙΝ μέσω του Προέδρου κυρίου Αριστοτέλη Σιδηρόπουλου ότι αποφάσισε σε συνεδρίαση του να ανακηρύξει τον Σύλλογο ΒΕΝΙΑΜΙΝ σαν Μεγάλο Δωρητή του Συλλόγου Πρωτοβουλία για το παιδί μετά την πολύ σημαντική δωρεά της οικοσκευής και η οποία θα εξοπλίσει το Παράρτημα του Σπιτιού της Βεργίνας.