Δράση βοήθειας και συμπαράστασης σε ορφανά της Ζαχάρω Ηλείας (2008-2010)

Δράση βοήθειας και συμπαράστασης σε ορφανά της Ζαχάρω Ηλείας (2008-2010)

Η δράση βοήθειας και συμπαράστασης του ΒΕΝΙΑΜΙΝ στα ορφανά και σε παιδιά που ήταν σε ανάγκη μετά τις πυρκαγιές στη Ζαχάρω Ηλείας το 2008-2010 υλοποιήθηκε με μηνιαία οικονομική υποστήριξη αλλά και με την διανομή Χριστουγεννιάτικων δώρων.