Υποστήριξη ορφανών παιδιών από τη Σερβία (1999-2013)

Υποστήριξη ορφανών παιδιών από τη Σερβία (1999-2013)

Η δράση βοήθειας και προστασίας του ΒΕΝΙΑΜΙΝ προς τα ορφανά της Σερβίας στους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ το 1999. Μέχρι και το 2013 υποστηρίζονταν μεγάλος αριθμός ορφανών παιδιών μέχρι και την ενηλικίωσή τους.