Πρώην υποστηριζόμενα παιδιά στο Δ.Σ του ΒΕΝΙΑΜΙΝ (2012-2016)

Πρώην υποστηριζόμενα παιδιά στο Δ.Σ του ΒΕΝΙΑΜΙΝ (2012-2016)

3 από τα μέλη του συλλόγου,που υπήρξαν πριν χρόνια υποστηριζόμενα παιδιά του ΒΕΝΙΑΜΙΝ, διετέλεσαν και μέλη του Δ.Σ και τώρα προσφέρουν εθελοντικά στα παιδιά του ΒΕΝΙΑΜΙΝ.