Πιλοτικό Πρόγραμμα “ΑΓΚΑΛΙΑ” (2010-2015)

Πιλοτικό Πρόγραμμα “ΑΓΚΑΛΙΑ” (2010-2015)

Το πιλοτικό πρωτοποριακό πρόγραμμα  της ΑΓΚΑΛΙΑΣ- της Πρώτης Παιδικής -Οικογενειακής Εστίας για παιδιά σε ανάγκη ή σε κίνδυνο που λειτούργησε για 4 παιδιά από το 2010 έως και 2015.

Περισσότερες πληροφορίες στο https://benjaminorphans.com/haven-for-child/