Οι αρχές μας

  • ΠΙΣΤΗ: Ο Θεός είναι το στήριγμα του ΒΕΝΙΑΜΙΝ και Του ανήκει όλη η δόξα για κάθε επιτυχία, ενώ εμείς είμαστε εύχρηστα “εργαλεία” στα χέρια Του.
  • ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ: Η στήριξη παρέχεται ανεξάρτητα από την πολιτική, ιδεολογική, θρησκευτική, κοινωνική ή άλλη κατάσταση του παιδιού που δέχεται τη βοήθεια.
  • ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Σκοπός του ΒΕΝΙΑΜΙΝ είναι να υποστηρίζει ψυχολογικά, ηθικά και οικονομικά παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών που βρίσκονται σε ανάγκη ή σε κίνδυνο.
  • ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ : Ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ κατάφερε να παραμείνει πιστός στο στόχο και τη δέσμευσή του να βοηθήσει παιδιά σε ανάγκη,  μέσα από έσοδα που προέρχονται κυρίως από μέλη του Συλλόγου και  ευαισθητοποιημένα άτομα ανά τον κόσμο που αναγνωρίζουν και υποστηρίζουν  το έργο του. Τον ΒΕΝΙΑΜΙΝ διακρίνει  υπευθυνότητα, ειλικρίνεια  και διαφάνεια σ’ όλα τα επίπεδα.
  • ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ: Ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ παραμένει ένας φορέας με βάση τον εθελοντισμό.